PODPORA ČESKÉHO PRŮMYSLU

Dluhopisy patří mezi nejoblíbenější fundingové nástroje. Firmám nabízí poměrně velkou míru svobody a investorům fixní a – v porovnání s ostatními produkty – vysoký výnos. V našem případě navíc peníze z nich vždy putují do reálných aktiv.

Nákupem dluhopisů se zasloužíte o to, že finanční i expertní pomoci se dostane většímu počtu výrobních firem. Vaše peníze použijeme na nákup podílů, zahájení restrukturalizací a následné řízení a za odměnu vám vyplatíme výnos.

Díky majetkovému podílu ve firmách navíc vždy budeme přesně vědět, jak se s investovanými penězi nakládá.

Před učiněním investičního rozhodnutí si pozorně přečtěte prospekt dluhopisů, včetně části věnované potenciálním rizikům. Schválení prospektu však není potvrzením cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

POPTEJTE DLUHOPISY – ozveme se do 24 h